دوربین های که به صورت مخفی در وسایل به کار برده می شوند!

مدتی است که در بازار و اینترنت  داخلی ایران شاهد وسایلی هستیم که در آنها به صورت مخفیانه از دوربین های بسیار کوچک استفاده می شود بد نیست که با این وسایل  که ۲۷ مورد در زیر نشان داده شده است آشنا شوید و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری کنید.

ادامه خواندن “دوربین های که به صورت مخفی در وسایل به کار برده می شوند!”