اجبار صدور مجوز برای فعالیت سایت‌های تجاری و فروشگاه های اینترنتی

مجید ناصحی مقدم اظهار کرد: با صدور مجوز برای فعالیت سایت‌های تجاری، نظارت بر نحوه فعالیت اینگونه سایت‌ها ممکن خواهد شد و اشتباهات رخ داده از این طریق قابل پیگیری است. ادامه خواندن “اجبار صدور مجوز برای فعالیت سایت‌های تجاری و فروشگاه های اینترنتی”