کرک یا جنیون کردن ویندوز سون Genuine Windows 7

اگر ویندوز شما سون ۷ است و می خواهید از امکانات آن استفاده کنید یا به صورت آزمایشی (۳۰ روزه) باشد پس از گذشت ۳۰ روز پیغام وارد کردن سریال را به شما میدهد و از شما سریال ویندوز ۷ را میخواهد و باید ویندوز خود را جنیون یا موثق کنید و در صورت انجام ندادن این کار و استفاده بدون وارد کردن سریال نمیتوانید از بسیاری از امکانات ویندوز ۷ مانند آپدیت های جدید ویندوز را استفاده کنید.

دانلود رایگان Windows Loader v2.0.8 ، در ادامه مطلب . . .

ادامه خواندن “کرک یا جنیون کردن ویندوز سون Genuine Windows 7”