پیشنهاد ۲۰ نقشه ، راه خود را اعلام کرد!

نخستین نشست خبری یکی از گروه های انتخاباتی ، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد .

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) این نشست در محل شرکت شاتل با حضور نامزدهای انتخاباتی این گروه برگزار شد.

در این نشست آقایان برخوردار، پیربابایی، شانه ساز زاده،  غروی، سرکانی، علمی، مظاهری و  خانم ها آریا و طهماسبی نقشه راه  گروه پیشنهاد بیست را با خبرنگاران در میان گذاشتند و ادامه خواندن “پیشنهاد ۲۰ نقشه ، راه خود را اعلام کرد!”